Project JA

Het doel van Project JA is om alle jongeren tussen de 18 en 27 jaar uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude met een bijstandsuitkering te plaatsen op een opleiding of baan.

Niet alle jongeren zijn in staat om zelfstandig een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Om die reden bieden wij ondersteuning en intensieve begeleiding. Project JA ondersteunt deze jongeren daarom met een multidisciplinair team. Samen met de jongeren zoeken we naar oplossingen, indien nodig in samenwerking met verschillende partners, voor de problemen die een belemmering vormen om deel te nemen aan onderwijs of om aan het werk te gaan.


Uitgangspunten in de begeleiding zijn: aandacht en zorg. In het project bouwen we een relatie op met de jongeren waarin zij zich gehoord en gezien voelen, zodat zij zelf weer de regie kunnen voeren over hun eigen leven. We stellen kaders en geven de grenzen aan waarbinnen jongeren zich kunnen ontwikkelen. In de afgelopen jaren zijn succesvolle resultaten behaald.
Zie voor resultaten de folder met basiscijfers.


JA - jongere aan het werkGandhi 01


webdesign en realisatie door: MC United Reclamestudio, Alphen aan den Rijn